Cảng Dung Quất


Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi)
Cảng Quốc tế Dung Quốc được đánh giá là cảng thương mại quốc tế hiện đại, chúng đóng góp trong việc thu hút đầu tư vào khu vực kinh tế nội địa và khu công nghiệp xung quanh.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *