Cảng Sài Gòn – Cảng Biển lớn nhất ở Việt Nam


Cảng Sài Gòn đóng vai trò là điểm quan trọng trong ngành xuất nhập khẩu của miền Nam bao gồm kinh tế của khu vực Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long. Cảng là chuỗi hệ thống gồm các cảng biển tại TPHCM như: Tân Cảng Cát Lái, Cái Mép, Hiệp Phước… 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *