Cảng Vân Phong (Khánh Hòa)


Cảng Vân Phong Khánh Hòa được xem là một trong những cảng biển lớn nhất Việt Nam, có tiềm năng trở thành cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất. Tại Cảng này có thể tiếp nhận tàu chở hàng lỏng từ  350.000 DWT và dự kiến trong năm nay là 400.000 DWT.

Đối với hàng giao nhận nhỏ lẻ, tập trung tại khu vực Khu vực bến Dốc Lết, Ninh Thủy nằm ở phía Tây Nam Vịnh Vân Phong.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *