Neo đậu tại cảng Vũng Tàu


Cảng Vũng Tàu

Là một trong 2 cửa ngõ quốc tế tại Việt Nam, cảng Vũng Tàu từng tiếp nhận thành công đơn hàng trên tàu Yang Ming Wellhead. Chứng tỏ, cảng này có thể xử lý các khâu xếp dỡ container nhanh chóng và an toàn nhất.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *