Thông tin các cảng biển lớn nhất Việt Nam


Cảng Hải Phòng

Cảng Hải Phòng được đánh giá là cảng biển lớn gồm hệ thống mạng tiên tiến, thiết bị hiện đại và là vị trí thuận lợi để giao dịch thương mại quốc tế. Cảng Hải Phòng có khả năng tiếp nhận 10 triệu tấn hàng hóa/năm.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *